Main information about the project

Window on America Centers: A Project of the US Embassy in Ukraine
The Public Affairs Section of the U.S. Embassy in Kyiv supports a network of public access resource throughout Ukraine. This network includes the Information Resource Center (IRC) and American Library in Kyiv and 29 "Window on America" Centers in regional cities throughout Ukraine. Each Window on America Center is a partnership between the United States Government and a Ukrainian regional public library.
Like American Corner programs elsewhere in the region, the Window on America Centers are designed to provide up-to-date information on the United States. The mission of each center is to promote mutual understanding between the United States and Ukraine. The Centers accomplish this by: providing information about U.S. history, government, society, and values to Ukrainian audiences; providing access to Internet resources; and serving as focal points for U.S. assistance and exchange programs.
The U.S. Embassy has allocated more than $450,000 to establish Window on America Centers in libraries throughout Ukraine. the regional libraries provide the space and English-speaking staff members. The U.S. Government provides the start-up capital to purchase a basic set of books, CD-ROMs and video collection of documentaries and classic American films. The libraries also receive a grant for furniture and equipment, including computers with Internet access, a printer, copy machine, TV and DVD player. Each of the centers is made up of five key information modules: U.S. government, U.S. reference materials, business, English-language information modules and education.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЦЕНТРИ "Вікно в Америку": Проект Посольства США в Україні
Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Києві підтримує низку інформаційних центрів у різних регіонах України. Це Центр інформаційних ресурсів Посольства США та Американська бібліотека в Києві, а також 29 центрів "Вікно в Америку" в областях України. Центри "Вікно в Америку" створені на основі партнерства між американським урядом та українськими обласними бібліотеками.
Центри "Вікно в Америку" відкриті з метою надання актуальної інформації про США та поповнення фондів бібліотек англомовними виданнями. Їхня місія полягає в сприянні взаєморозумінню між США та Україною. Це досягається шляхом надання інформації про США: їхню історію, уряд, суспільство та цінності; забезпечення доступу до ресурсів Інтернету. Вони також інформують про американські програми допомоги та обміну.
Посольство Сполучених Штатів виділило понад 450 тисяч доларів на відкриття центрів "Вікно в Америку" в бібліотеках України. Обласні бібліотеки надають приміщення та бібліотекарів із знанням англійської мови. Уряд Сполучених Штатів виділив кошти для придбання колекції книжок, баз даних на компакт-дисках та відеоколекції документальних і класичних американських художніх фільмів. Крім того, бібліотеки отримали фінансування на меблі та обладнання, зокрема, комп'ютери з підключенням до Інтернету, принтер, копіювальний апарат, телевізор і DVD-програвач. Користувачам пропонуються матнріали з п'яти основних інформаційних блоків: уряд США, довідкові матеріали про США, бізнес, освіта й вивчення англійської мови.